EN

超級胎牛血清(南美烏拉圭)Fetal Bovine Serum(Defined)(FSD500)

超級胎牛血清(南美烏拉圭)Fetal Bovine Serum(Defined)(FSD500)

Fetal Bovine Serum(Defined)(FSD500)

貨號 產(chǎn)品名稱(chēng)(來(lái)源:烏拉圭) 規格
FSD500 Fetal Bovine Serum(Defined)
500ml
FSD100
Fetal Bovine Serum(Defined)
100ml
FSD050 Fetal Bovine Serum(Defined)
50ml

概述 性能 相關(guān)產(chǎn)品 應用 圖片 數據及文件 文獻 Q&A COA

1.澳洲品質(zhì),南美價(jià)格
2.細胞培養生長(cháng)迅速,倍增時(shí)間短、克隆效率高
3.無(wú)病毒及支原體污染,內毒素水平低
4.對標澳洲胎牛血清,適合部分原代、干細胞等難養細胞的培養與擴增